• מקלחון חזית 2 דלתות
 • מקלחון חזית
 • 2 דלתות על צירים הנפתחות פניהמ והחוצה
 • צירים מיוחדים להרמת דלת בזמן פתיחה
 • פרופיל ניקל
 • זכוכית מחוסמת 6 מ"מ

מקלחון זה ניתן לקבל בגוון: שקוף, גרניט, פפיטה ופסים
מידות :

 • 75-80 ס"מ 
 • 80-85 ס"מ
 • 85-90 ס"מ
 • 90-95 ס"מ
 • 95-100 ס"מ
 • 100-105 ס"מ
 • 105-110 ס"מ
adar 923